#skúsenosti

6/2014 - súčasnosť

Content manager

ČSOB Finančná skupina a.s.
www.csob.sk

  • Komplexná zodpovednosť o web
  • HTML/CSS
  • SEO optimalizácia
  • UX dizajn / Responsive
  • CMS administrácia
  • Copywriting
  • Komunikačná stratégia

...a predtým som naplno pracoval v Botticelli ako PR Senior Konzultant a v Giaroo ako Web Copywriter.

#vzdelanie

9/2007 - 5/2012

Medzinárodný obchod

Ekonomická univerzita v Bratislave / Obchodná fakulta

#profesné
Zručnosti

HTML/CSS/Bootstrap

Redaktor/Copywriter

SEO Optimalizácia

Webová analytika

#osobné
Zručnosti

Tvorivosť

Kritické myslenie

Chuť pracovať

Pozitívny prístup

#jazyk

  • Slovenský - Expert
  • Anglický - Pokročilý
  • Španielský - Základy

© 2018 Maroš Dojčák